Техничко особље

Published: Sunday, 18 July 2010

Илић Марјан, књижничар
Тодосијевић Данијела, књиговођа
Цветковић Мирослав, административно - финансијски радник
Ðорић Мирослав, домар - столар
Јовановић Братислав - руковалац парним котловима
Ћирић Братислав, радник на одржавању чистоће
Сузана Крстић, радник на одржавању чистоће
Николов  Весна, радник на одржавању чистоће
Стевановић Силвана, радник на одржавању чистоће
Вељковић Александра, радник на одржавању чистоће
Живковић Бобан, радник на одржавању чистоће
Игњатовић Игор, радник на одржавању чистоће
Видановић Дејан, радник на одржавању чистоће
Костић Мића, радник на одржавању чистоће
Васов Милица, радник на одржавању чистоће
Живковић Тања, радник на одржавању чистоће

Ћирић Душица, радник на одржавању чистоће

Тошић Бојан, радник на одржавању чистоће