О школи

Published: Friday, 03 December 2010

--------ОШ „8. септембар“ у Пироту основана је 1961. године и почела је са радом 05.09. исте године. Тада је имала 20 одељења у матичној школи а припојена су јој и издвојена одељења у Пољској Ржани, Држини, Камику, Беровици, Присјану и Церев Делу. Данашња школска зграда рађена је етапно. Друга фаза у изградњи школске зграде почела је 1966. године да би 1974. године почела трећа фаза у изградњи школе. Коначни изглед школска зграда са пратећим објектима добила је 1976. године.

-------1991. године матичној школи је припојена Основна школа „Братство и Јединство“ из Сукова са издвојеним одељењима у Петровцу, Војнеговцу, Чиниглавцима, Срећковцу и Обреновцу.

-------Данас ОШ „8. септембар“ има 56 одељења и 1246 ученика који су распоређени у 14 издвојена одељења у селима са 117 ученика и 42 одељења у матичној школи са 1129 ученика.

-------У школи је запошљено 122 радника од тога 92 ради у настави, 10 радника чине руководство и администрацију и 20 радника чине помоћно и техничко особље.

-------ОШ „8. септембар“ у Пироту остварује циљеве и задатке из области основног образовања и васпитања, односно обавља послове којим се обезбеђује остваривање права грађана од општег интереса у образовању и васпитању утврђених Уставом, Законом о основној школи и подзаконским актима прописаних од Министарства просвете.

-------Ученицима су на располагању кабинета, учионица, библиотека, медијатека, фискултурна сала, терени за мале спортове, трпезарија, школски разглас и остале пратеће просторије. Образовно-васпитни рад се изводи у две смене парној и непарној. Редовна настава почиње за преподневну смену у 800 часова, а за поподневну смену у 1330 часова.

-------Нисмо заборавили ни издвојена одељења у селима па смо тако уз помоћ Народне канцеларије председника Републике и локалне самоуправе саградили нову школску зграду у селу Петровац, а уз помоћ америчке амбасаде у Београду и националне гарде државе Охајо доградили и реконструисали школску зграду у Пољској Ржани.

-------Захваљујући ангажовању у реформи школства и прихватању новина у образовању Министарство просвете је 2002. године нашу школу уврстило међу 39 школа у Србији у Пилот фазу. Тада је урађен први пројекат у школи „Да нам школа буде боља“ који је Министарство просвете вредновало и наградило са 5.000 америчких долара. Од тада па до данас урађено је више пројекта:

 • „Деца воле опремљене школе“;
 • „Наука без граница“;
 • „Спорт без граница“;
 • „Да нам корак буде исти“ – у сарадњи са ОШ „Свети Сава“;
 • „Буди део коцке Рубико“ – у сарадњи са ОШ „Свети Сава“;
 • „Да се боље чујемо и покажемо“.

-------Упоредо с тим почело је стално усавршавање запошљених. Организовани су бројни семинари у школи и ван ње на којима су учествовали радници школе.

-------У три наврата били смо домаћини Републичких такмичења из математике 1990. године, физике 1993. године, а маја 1996. године одржана је и Републичка смотра „Наука младима“.

.......Школа је добитник признања „Вук Караџић“ са златником за допринос у унапређивању образовања и васпитања.

Поносни смо што су нашу школу похађали: Светислав Кари Пешић -  прослављени кошаркашки тренер, Раде Манић - фудбалски репрезентативац, Раде Тодоровић – светски и олимпијски шампион из математика.

.......Поред обавезних предмета у школи се изучавају и изборни предмети: лепо писање, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање, верска настава и информатика и рачунарство. Школа посебну пажњу поклања друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним активностима, а Ученички парламент, Дечји савез, Подмладак црвеног крста и Извиђачи активно учествују у животу и раду школе.

.......Стручни актив за развојно планирање и стручни актив за развој школског програма старају се о развојним плановима, школском програму, пројектима и разматрају сва остала школска питања.

.......Посебно поглавље васпитно-образовног рада школе посвећено је едукативном и образовном програму за развој, мир и толеранцију, програму здравствене превенције, програму превенције малолетничке деликвенције и програму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

.......Да би школа могла да оствари задате васпитно-образовне циљеве мора да има стручне, задовољне својим статусом и добро едуковане раднике, добру сарадњу са ученицима и њиховим родитељима, органима управљања у школи, локалном заједницом, приватним и друштеним сектором,  Школском управом, владиним и невладиним организацијама, медијима...

.......Надамо се да то имамо као и потенцијалне и ресурсе да будемо бољи него ли што сада јесмо.

.......Какву школу желимо:

 • са квалитетним стручним кадровима који се стално усавршавају;
 • са добрим условима за рад;
 • опремљену наставним средствима;
 • у којој се настава одвија по савременим наставним методама, која је интересантна ученицима и која развија и подстиче њихове потенцијале;
 • у којој се деца осећају сигурно и безбедно;
 • постоји разумевање, толеранција и међусобна сарадња свих актера;
 • отворена;
 • где постоји још интензивнија сарадња са родитељима који учествују у животу и раду школе;
 • која има добру сарадњу са средином.

.......Заједничка визија школе

 • желимо школу признату у друштву, креативну и савремено опремљену;
 • желимо школу која је блиска и интересантна ученицима, у којој ће се они осећати безбедно и сигурно;
 • желимо школу у којој ће се кроз савремено васпитање и образовање неговати и развијати здрава личност ученика, разумевање и толеранција;
 • желимо школу која ће имати висок рејтинг у друштву.