трећи разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

Иницијални тест

 

Писмене вежбе

19.9./27.09./31.10./19.11./23.11./18.12.

Контролне вежбе

 

Диктат-провера

 

Писмени задатак

 

Математика

 

Писмене вежбе

21.9./2.10./9.10./4.12./19.12./25.1.

 

Природа и друштво

Писмене вежбе

26.9./24.10./10.12./26.12./28.1.

Енглески језик

Контролна вежба

25.10.- III-1,2,3,4;

24.12.- III-1,2,

27.12..- III-3,4;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

 

19.9./27.09./31.10./19.11./23.11./18.12./23.1.

Писмени задатак

 

Математика

Писмена вежба

21.9./2.10./9.10./4.12./19.12./25.1.

 

Писмена вежба

 

Природа и друштво

Писмена вежба

 

26.9./24.10./10.12./26.12./28.1.

Енглески језик

Тест

26.10./27.12.

Писмена вежба

 

 

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

6.9./21.9./27.9./31.10./19.11./23.11./10.12./18.12./23.1.

Контролне вежбе

 

Писмени задатак

 

Математика

Писмене вежбе

5.9./2.10./9.10./4.12./19.12./28.1.

Природа и друштво

Писмене вежбе

4.10./25.10./13.12./27.12./29.1.

Енглески језик     

Контролне  вежбе

7.11./9.1.