трећи разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4 ,5  

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

 

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

29.5.

Правопис- вежба

23.3.

Писмени задатак

12.3./17.5.

Математика

 

Писмене вежбе

27.2./9.3./11.4./20.4./11.5./16.5./31.5.

Природа и друштво

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

12.2./14.3./25.4.

13.2./15.3./26.4.

23.5.    и   24.5.

Енглески језик

Писмене вежбе

1.3./29.3./10.5./4. и 5.6.  III – 1, 2, 3, 4

6.3./3.5./10.4. III –5

 

Разред и одељење:   III - Држина                                        

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

 

Писмени задатак

19.3./14.5./5.6.

 

26.4.

 

Математика

Писмене вежбе

 

1.3./13.3./11.4./20.4./16.5.

31.5./11.6.

Природа и друштво

Писмене вежбе

 

20.3./10.5./12.6.

Енглески језик

Писмене вежбе

 

12.3./7.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Срећковац, Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

 

Писмене вежбе

 

 

Контролне вежбе

19.3./14.5./5.6.Су,Ср

Писмени задатак

26.4.Су,Ср

Математика

Контролне вежбе

13.3.Ср,Су

Писмена вежба

1.3./11.4./20.4./16.5./31.5./12.6.Су,Ср

 

Природа и друштво

Писмена вежба

 

14.3./9.5./11.6.Су,Ср

Енглески језик

Писмена вежба

Суково

2.3./27.4.

Писмена вежба

Срећковац

27.2./24.4.

 

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана и Чиниглавци

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

29.5.Пр

Правопис-провера

23.3.Пр,Ч

Писмени задатак

12.3./17.5.Пр ,Ч

Математика

Писмене вежбе  Пр

Писмене вежбе  Ч

27.2./9.3./11.4./20.4./11.5./16.5./31.5.

26.2./9.3./11.4./20.4./11.5./16.5/31.5.

Природа и друштво

Писмене вежбе

12.2./15.3./26.4./24.5.Пр

12.2./26.4./24.5. Ч

Енглески језик   

Контролне  вежбеПР

7.3./19.3.

Енглески језик

Контролне  вежбеЧ

27.2./24.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4 ,5  

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

Иницијални тест

06.09.

Писмене вежбе

25.09./13.12.

Контролне вежбе

27.09./31.10./22.12.

Диктат-провера

21.11.

Писмени задатак

27.11.

Математика

Тест

Писмене вежбе

05.09.

22.09./09.10./04.12./19.12./29.01.

 

Природа и друштво

Писмене вежбе

03.10./19.10./12.12.

Енглески језик

Писмене вежбе

05.10.- III-1,2,3,4; 12.10. - III-5

26.10.- III-1,2,3,4;

16.11.- III-1,2,3,4; 21.11.- III-5

21.12.- III-1,2,3,4;

25.01.- III-1,2,3,4; 28.12.- III-5

 

Разред и одељење:   III - Држина                                        

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

 

Писмени задатак

21.09./04.10./06.11./14.11.

12.12./27.12./23.01.

 

24.11.

Математика

Писмене вежбе

 

25.09./02.10./09.10./04.12.

19.12./29.01.

Природа и друштво

Писмене вежбе

 

28.09./31.10./14.12./11.01./

01.02.

Енглески језик

Писмене вежбе

 

30.10./18.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Срећковац, Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Диктат

 

14.11. Суково

15.11. Срећковац

Писмене вежбе

 

21.09./04.10./ 12.12./27.12. Суково

22.09./05.10./13.12./28.12.Срећковац

Контролне вежбе

06.11./23.01.

Писмени задатак

24.11.

Математика

Писмена вежба

25.09./02.10./09.10./04.12./19.12./

29.01. Суково

Писмена вежба

26.09./02.10./10.10./05.12./

19.12./29.01. Срећковац

Природа и друштво

Писмена вежба

 

27.09./30.10./11.12./10.01/31.01.

Енглески језик

Писмена вежба

Суково

27.10./22.12.

Писмена вежба

Срећковац

31.10./26.12.

 

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана и Чиниглавци

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Иницијални тест

06.09.

Писмене вежбе

25.09./ 22.12.ПР;

25.09./ 14.12./25.12. Ч

Контролне вежбе

27.09./31.10.

Диктат-провера

21.11.

Писмени задатак

27.11.

Математика

Иницијални тест Писмене вежбе

05.09.

22.09./09.10./04.12/.19.12./29.01.ПР

22.09./09.10./04.12/.18.12./29.01. Ч

Природа и друштво

Писмене вежбе

05.10./19.10./14.12. ПР

03.10/19.10./12.12.Ч

Енглески језик   

Контролне  вежбе

25.10./13.12. ПР

Енглески језик

Контролне  вежбе

31.10./ 19.12. Ч