трећи разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4 ,5

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

10.2., 4.3.,

Контролне вежбе

13.4., 19.05,31.5., 3.6.,

Писмени задатак

 

Математика

 

Писмене вежбе

31.1.,., 31.3., 20.4.,  

Контролна вежба

23.2., 9.3.,  27.5., 8.6., 16.6.,

Природа и друштво

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

2.3., 11.4., 13.6.,

Енглески језик

Писмене вежбе

24.3., 17.3., 21.4.,26.05,

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

10.2., 4.3., 11.3., 31.5.,

Контролне вежбе

12.4., 8.6.,  14.6.

Математика

Писмена вежба

31.1., 24.2., 11.3, 1.4., 20.4., 24.5., 9.6., 20.6.

Контолна вежба

 

Природа и друштво

Писмена вежба

2.3., 13.4., 15.6.

Енглески језик

Писмена вежба

22.3., 16.5., 2.6.

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

10.2., 4.3., 13.4., 31.5., 3.6., 15.6.

Писмени задатак

 

Математика

Писмене  вежбе

31.1.,

Контролне  вежбе

23.2., 9.3., 31.3., 20.4., 8.6., 21.6.

Природа и друштво

Писмене вежбе

2.3., 11.4., 13.6.,

Енглески језик     

Писмена вежба

18.3., 6.5., 10.6.

 

 

 

 

                                         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                         III – Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

10.2., 4.3., 13.4., 31.5., 3.6., 15.6.,

Контролне вежбе

 

Писмени задатак

 

Математика

Писмене  вежбе

31.1., 23.2., 9.3., 31.3., 20.4., 20.6.,16.6.

Контролне  вежбе

 

Природа и друштво

Писмене вежбе

3.3., 11.4., 9.6.,

Енглески језик     

Писмена вежба

16.3., 11.5., 8.6.,