шести разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                                V I – 1

            Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

14.03.

28.03.

30.05.

08.05. /05.06.

Енглески језик

 

03.04.

13.05.

 

Физика

 

08.04.

 

03.06.

Математика

01.04.

11.03.

10.06.

17.05.

Биологија

 

17.04.

 

 

Француски језик

 

10.04.

22.05.

 

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                              V I – 2

           Врста                        

           провере  

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

14.03.

28.03.

30.05.

08.05. /05.06.

Енглески језик

 

03.04.

15.05.

 

Физика

 

08.04.

 

03.06.

Математика

01.04.

11.03.

10.06.

17.05.

Биологија

 

17.04.

 

 

Француски језик

 

09.04.

21.05.

 

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                             V I – 5

          Врста                        

        провере

 

                        

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

14.03.

28.03.

30.05.

08.05./05.06.

Енглески језик

 

03.04.

17.05.

 

Физика

 

08.04.

 

03.06.

Математика

09.04.

18.03.

29.05.

09.05.

Биологија

 

16.04.

 

 

Француски језик

 

13.03.

13.05.

 

Географија

 

19.04

 

21.05.

 

Разред и одељење:                             V I – 3

             Врста                         

             провере 

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

02.04.

08.03.

21.05.

08.05. /06.06.

Енглески језик

 

29.03.

14.05.

 

Физика

 

08.04.

 

03.06.

Математика

01.04.

11.03.

10.06.

17.05.

Биологија

 

15.04.

 

 

Француски језик

 

10.04.

22.05.

 

Географија

 

19.04.

 

28.05.

Разред и одељење:                             V I – 4

            Врста                          

            провере  

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролна вежба

Српски језик

02.04.

08.03.

21.05.

08.05./06.06.

Енглески језик

 

28.03.

13.05.

 

Физика

 

08.04.

 

03.06.

Математика

01.04.

11.03.

10.06.

17.05.

Биологија

 

16.04.

 

 

Француски језик

 

10.04.

22.05.

 

Географија

 

19.04.

 

28.05.

Разред и одељење:                           V I – 6

             Врста                       

             провере   

                  

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

04.04.

12.03.

28.05.

14.05./11.06.

Енглески језик

 

05.04.

16.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

08.04.

 

27.05.

Математика

11.04.

21.03.

07.06.

22.05.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

14.03.

09.05.