шести разред

Published: Friday, 16 March 2012

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                                V I – 1

            Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

26.09.

11.12.

28.11. / 23.01

Енглески језик

 

07.10.

13.12.

17.01.

Физика

 

29.10.

 

17.12.

Математика

30.10.

02.10.

15.01.

02.12.

Биологија

 

 

 

20.01.

Француски језик

 

08.10.

26.12.

14.11.

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                              V I – 2

           Врста                        

           провере  

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

26.09.

11.12.

28.11. / 23.01.

Енглески језик

 

08.10

10.12.

  14.01.

Физика

 

29.10.

 

17.12.

Математика

30.10.

02.10.

15.01

02.12.

Биологија

 

 

 

21.01.

Француски језик

 

25.10.

20.12.

 

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                             V I – 5

          Врста                        

        провере

 

                        

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

26.09

11.12.

28.11. / 23.01.

Енглески језик

 

08.10.

10.12.

14.01.

Физика

 

29.10.

 

17.12.

Математика

30.10.

02.10.

15.01.

02.12.

Биологија

 

 

 

20.01.

Француски језик

 

23.10.

18.12.

 

ТИТ

 

03.10.

 

19.11.

 

Разред и одељење:                             V I – 3

             Врста                         

             провере 

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

26.09.

11.12.

28.11. / 24.01.

Енглески језик

 

08.10.

10.12.

14.01.

Физика

 

29.10.

 

17.12.

Математика

30.10.

02.10.

15.01.

02.12.

Биологија

 

 

 

20.01.

Француски језик

 

23.10.

18.12

 

ТИТ

 

04.10

 

29.11.

Разред и одељење:                             V I – 4

            Врста                          

            провере  

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролна вежба

Српски језик

16.10.

26.09.

11.12.

28.11. / 24.01.

Енглески језик

 

09.10.

13.12.

06.11. / 17.01.

Физика

 

29.10.

 

17.12.

Математика

30.10.

07.10.

21.01.

03.12. / 27.12.

Биологија

 

 

 

15.01.

Француски језик

 

23.10.

18.12.

 

ТИТ

 

04.10.

 

29.11.

Разред и одељење:                           V I – 6

             Врста                       

             провере   

                  

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

23.10.

20.09.(ит)

09.12.

20.11. /18.12. / 24.01.(т)

Енглески језик

 

09.10.

11.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

04.11.

 

13.01.

Математика

31.10.

03.10.

21.01.

28.11./ 17.12.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

08.10.

27.12.

15.11.