шести разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                                V I – 1

            Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

15.3.

22.2.

23.5.

9.5.

Енглески језик

 

29.3.

8.5.

 

Физика

 

26.2.

 

14.5.

Математика

19.4.

20.3.

8.6.

15.5.

Биологија

 

19.2.

 

3.5.

Француски језик

 

27.2.

24.4.

 

Географија

 

 

 

4.6.

Разред и одељење:                              V I – 2

           Врста                        

           провере  

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

15.3.

22.2.

23.5.

9.5.

Енглески језик

 

29.3.

7.5.

 

Физика

 

26.2.

 

14.5.

Математика

19.4.

20.3.

8.6.

15.5.

Биологија

 

19.2.

 

3.5.

Француски језик

 

27.2.

24.4.

 

Географија

 

 

 

4.6.

Разред и одељење:                             V I – 5

          Врста                        

        провере

 

                        

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

14.3.

23.2.

23.5

25.4./30.5.

Енглески језик

 

26.3.

7.5.

 

Физика

 

26.2.

 

14.5.

Математика

29.3.

27.2.

5.6.

15.5.

Биологија

 

18.2.

 

3.5.

Географија

 

16.3.

 

20.4.

Француски језик

 

6.3.

26.4.

 

ТИО

 

20.3.

 

 

 

Разред и одељење:                             V I – 3

             Врста                         

             провере 

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

14.3.

22.2.

23.5.

25.4./30.5.

Енглески језик

 

29.3.

8.5.

 

Физика

 

26.2.

 

14.5.

Математика

19.4.

21.3.

8.6.

16.5.

Биологија

 

19.2.

 

3.5.

Француски језик

 

1.3.

26.4.

 

Географија

 

 

 

4.6.

Разред и одељење:                             V I – 4

            Врста                          

            провере  

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролна вежба

Српски језик

14.3.

23.2.

23.5.

25.4./30.5.

Енглески језик

 

26.3.

9.5.

 

Физика

 

26.2.

 

14.5.

Математика

18.4.

20.3.

8.6.

15.5.

Биологија

 

19.2.

 

3.5.

Француски језик

 

27.2.

24.4.

 

Географија

 

 

 

4.6.

ТИО

 

22.3.

 

 

Разред и одељење:                           V I – 6

             Врста                       

             провере   

                  

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

13.2.

18.5.

8.5./5.6.

Енглески језик

 

23.3.

31.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

18.4.

 

23.5.

Математика

30.3.

6.3.

7.6.

14.5.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

1.3.

26.4.

 

 

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                                V I – 1

            Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

5.10.

20.12.

30.11./18.1.

Енглески језик

 

10.10.

12.12.

7.11.

Физика

 

30.10.

 

25.12.

Математика

13.10.

26.9.

22.1.

8.12.

Биологија

 

26.10.

 

21.12.

Француски језик

 

20.10.

5.12.

16.1.

Географија

 

 

 

10.1.

Разред и одељење:                              V I – 2

           Врста                        

           провере  

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

5.10.

20.12.

30.11./18.1.

Енглески језик

 

9.10.

11.12.

6.11.

Физика

 

30.10.

 

25.12.

Математика

13.10.

26.9.

22.1.

8.12.

Биологија

 

26.10.

 

21.12.

Француски језик

 

20.10.

5.12.

16.1.

Географија

 

 

 

10.1.

Разред и одељење:                             V I – 5

          Врста                        

        провере

 

                        

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

5.10.

20.12.

17.1.

Енглески језик

 

9.10.

11.12.

6.11.

Физика

 

30.10.

 

25.12.

Математика

1.11.

29.9.

23.1.

5.12.

Биологија

 

26.10.

 

21.12.

Географија

 

24.10.

 

1.12.

Француски језик

 

19.10.

12.12.

16.1.

 

Разред и одељење:                             V I – 3

             Врста                         

             провере 

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

5.10.

20.12.

17.1.

Енглески језик

 

10.10.

12.12.

7.11.

Физика

 

30.10.

 

25.12.

Математика

13.10.

27.9.

22.1.

8.12.

Биологија

 

26.10.

 

21.12.

Француски језик

 

19.10.

5.12.

16.1.

Географија

 

 

 

10.1.

Разред и одељење:                             V I – 4

            Врста                          

            провере  

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролна вежба

Српски језик

16.10.

5.10.

20.12.

17.1.

Енглески језик

 

9.10.

6.12.

6.11.

Физика

 

30.10.

 

25.12.

Математика

13.10.

26.9.

22.1.

8.12.

Биологија

 

26.10.

 

21.12.

Француски језик

 

20.10.

12.12.

16.1.

Географија

 

 

 

10.1.

Разред и одељење:                           V I – 6

             Врста                       

             провере   

                  

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

05.10.

14.12.

04.12./25.12.

Енглески језик

 

03.10.

19.01.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.10.

 

27.12.

Математика

24.10.

02.10.

22.01.

27.11.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

19.10.

05.12.