седми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                         VII – 1

            Врста                        

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

28.2.

18.5.

27.4./1.6.

Енглески језик

 

10.4.

22.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

 

Математика

16.4.

2.3.

7.6.

15.5.

Биологија

 

6.3.

 

8.5.

TИО

 

 

 

 

Француски језик

 

8.3.

29.5.

 

Хемија

 

 

 

 

Разред и одељење:                              VII – 2

            Врста                       

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

20.3.

27.2.

22.5.

18.4./6.6.

Енглески језик

 

10.4.

18.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

 

Математика

16.4.

1.3.

7.6.

15.5.

Биологија

 

5.3.

 

7.5.

Хемија

 

27.3.

 

11.5.

Француски језик

 

8.3.

29.5.

12.4.

 

Разред и одељење:                              VII – 4

              Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

23.3.

15.3.

24.5.

19.4./31.5.

Енглески језик

 

23.4.

21.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

 

Математика

16.4.

1.3.

7.6.

15.5.

Биологија

 

6.3.

 

8.5.

Хемија

 

27.3.

 

11.5.

Француски језик

 

8.3.

29.5.

12.4.

Разред и одељење:                            VII – 3

           Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

23.3.

15.3.

24.5.

19.4./31.5.

Енглески језик

 

23.4.

21.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

 

Математика

16.4.

1.3.

7.6.

15.5.

Биологија

 

6.3.

 

8.5.

Хемија

 

27.3.

 

11.5.

Француски језик

 

8.3.

29.5.

12.4.

Разред и одељење:                            VII – 5

         Врста                        

       провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

20.3.

27.2.

22.5.

18.4./6.6.

Енглески језик

 

15.3.

24.5.

12.4./12.6.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

 

Математика

16.4.

2.3.

7.6.

15.5.

Биологија

 

5.3.

 

7.5.

Хемија

 

27.3.

 

11.5.

Француски језик

 

9.3.

1.6.

23.4.

Разред и одељење:                        VII – 6

             Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

22.3.

27.2.

18.5.

3.5./5.6.

Енглески језик

 

12.4.

10.5.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.4.

 

30.5.

Математика

19.4.

8.3.

8.6.

15.5.

Биологија

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

6.3.

26.4.

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                         VII – 1

            Врста                        

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

23.10.

11.09./29.09./13.10.

13.12.

29.11./19.1.

Енглески језик

 

06.10.

15.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

27.10.

28.09.

19.12.

24.11.

Биологија

 

03.10.

 

07.12.

TИО

 

 

 

 

Француски језик

 

12.10.

21.12.

 

Хемија

 

18.10.

 

25.12.

Разред и одељење:                              VII – 2

            Врста                       

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

25.09.

14.12.

16.11./17.01.

Енглески језик

 

06.10.

15.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

26.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

02.10.

 

04.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

21.12.

 

 

Разред и одељење:                              VII – 4

              Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.10.

28.09.

11.01.

02.11./14.12./18.01.

Енглески језик

 

09.10.

13.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

25.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

03.10.

 

05.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

19.12.

 

Разред и одељење:                            VII – 3

           Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.10.

28.09.

11.01.

02.11./14.12./18.01.

Енглески језик

 

09.10.

21.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

16.10.

 

15.11.

Математика

25.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

03.10.

 

05.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

26.12.

 

Разред и одељење:                            VII – 5

         Врста                        

       провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

25.09.

14.12.

16.11./17.01.

Енглески језик

 

10.10.

26.12.

21.11./23.01.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

27.10.

28.09.

19.12.

24.11.

Биологија

 

02.10.

 

04.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

13.10.

22.12.

 

Разред и одељење:                        VII – 6

             Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

24.10.

13.10.

14.12.

30.11./26.12.

Енглески језик

 

06.10.

07.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

29.11./24.01.

Математика

02.10.

03.10.

11.01.

04.12.

Биологија

 

 

 

 

Хемија

 

30.10.

 

 

Француски језик

 

12.10.

28.12.