седми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                         VII – 1

            Врста                        

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.03.

14.03.

21.05.

29.05.

Енглески језик

 

09.04.

17.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

06.05.

Математика

10.04.

13.03.

06.06.

16.05.

Биологија

 

18.03.

 

20.05.

Француски језик

 

02.04.

28.05.

 

Хемија

 

05.04.

 

 

Разред и одељење:                              VII – 2

            Врста                       

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.03.

14.03.

21.05.

29.05.

Енглески језик

 

10.04.

15.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

06.05.

Математика

11.04.

13.03.

07.06.

17.05.

Биологија

 

18.03.

 

20.05.

Хемија

 

05.04.

 

 

Француски језик

 

02.04

28.05.

 

 

Разред и одељење:                              VII – 4

              Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.03.

14.03.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

01.04.

08.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

06.05.

Математика

11.04.

12.03.

07.06.

17.05.

Биологија

 

18.03.

 

15.05.

Хемија

 

08.04.

 

 

Француски језик

 

02.04.

28.05.

 

Разред и одељење:                            VII – 3

           Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.03.

14.03.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

04.04.

09.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

06.05.

Математика

11.04.

12.03.

07.06.

21.05.

Биологија

 

20.03.

 

15.05.

Хемија

 

08.04.

 

 

Француски језик

 

02.04.

28.05.

 

Разред и одељење:                            VII – 5

         Врста                        

       провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

29.03.

13.03.

20.05.

25.04./ 03.06.

Енглески језик

 

09.04.

17.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

06.05.

Математика

05.04.

15.03.

04.06.

23.04.

Биологија

 

18.03.

 

15.05.

Хемија

 

08.04.

 

 

Француски језик

 

02.04.

28.05.

 

Разред и одељење:                        VII – 6

             Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

22.03.

18.04.

16.05.

20.05./ 06.06.

Енглески језик

 

12.04.

23.05.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

25.03.

 

13.05.

Математика

16.04.

12.03.

07.06.

10.05.

Биологија

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

21.03.

09.05.