седми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                         VII – 1

            Врста                        

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

23.10.

11.09./29.09./13.10.

13.12.

29.11./19.1.

Енглески језик

 

06.10.

15.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

27.10.

28.09.

19.12.

24.11.

Биологија

 

03.10.

 

07.12.

TИО

 

 

 

 

Француски језик

 

12.10.

21.12.

 

Хемија

 

18.10.

 

25.12.

Разред и одељење:                              VII – 2

            Врста                       

            провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

25.09.

14.12.

16.11./17.01.

Енглески језик

 

06.10.

15.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

26.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

02.10.

 

04.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

21.12.

 

 

Разред и одељење:                              VII – 4

              Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.10.

28.09.

11.01.

02.11./14.12./18.01.

Енглески језик

 

09.10.

13.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

25.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

03.10.

 

05.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

19.12.

 

Разред и одељење:                            VII – 3

           Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

26.10.

28.09.

11.01.

02.11./14.12./18.01.

Енглески језик

 

09.10.

21.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

16.10.

 

15.11.

Математика

25.10.

27.09.

18.12.

22.11.

Биологија

 

03.10.

 

05.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

12.10.

26.12.

 

Разред и одељење:                            VII – 5

         Врста                        

       провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.10.

25.09.

14.12.

16.11./17.01.

Енглески језик

 

10.10.

26.12.

21.11./23.01.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

20.10.

 

15.11.

Математика

27.10.

28.09.

19.12.

24.11.

Биологија

 

02.10.

 

04.12.

Хемија

 

31.10.

 

29.12.

Француски језик

 

13.10.

22.12.

 

Разред и одељење:                        VII – 6

             Врста                       

              провере

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

24.10.

13.10.

14.12.

30.11./26.12.

Енглески језик

 

06.10.

07.12.

 

Географија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

29.11./24.01.

Математика

02.10.

03.10.

11.01.

04.12.

Биологија

 

 

 

 

Хемија

 

30.10.

 

 

Француски језик

 

12.10.

28.12.