први разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Разред и одељење:        I - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

 

18.10./8.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./26.09./12.10./27.10./17.11./

12.12./17.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест  I-1,2,3,4

 

Писмена вежба ПР

 

 

28.09./26.10./28.11./26.12.

 

 

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.

 

 

 

Разред и одељење:        I – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

16.10./08.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./28.09./12.10./27.10./

17.11./12.12./16.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест

 

 

04.10./01.11./29.11./17.01.2018.

 

Разред и одељење:        I – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

16.10./08.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./28.09./12.10./27.10./

17.11./12.12./16.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест

 

 

04.10./01.11./29.11./17.01.2018.

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.

Разред и одељење:        I -  Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

15.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

05.10./02.11./07.12./

19.01.

             

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.