први разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018//2019.ГОДИНЕ

Разред и одељење:        I - 1, 2, 3, 4,5

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

14.03./ 12.04./ 23(24).04./ 28.05./

Тест

12.06./

Математика

Писмена вежба

 

13.03./ 2.04./ 15.04./ 27.05./

Контролна вежба

05.06./

Тест

7.06./

Свет око нас

Писмена вежба

 

06.04./ 20.05./ 10.06./

Енглески језик

Контролна вежба

 

28.(29).3./23.(24).4./

Тест

23.(24).5./

 

 

Разред и одељење:        I -  Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

14.03. /12.04. / 23.04. /28.05. /12.06.

Математика

Писмена вежба

 

13.03. / 02.04. /15.04. /27.05./

Контролна вежба

05.06./

Тест

07.06/

Свет око нас

Писмена вежба

 

01.04. / 15.05. /10.06.

Енглески језик

Контролна вежба

 

29.03. /24.05.

 

 

 

Разред и одељење:        I –  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

14.03./12.04./ 24.04./ 28.05./

Тест

12.06.

Математика

Писмена вежба

 

13.03./2.04./15.04./ 27.05./

Контролна вежба

05.06./

Тест

7.06./

Свет око нас

Писмена вежба

 

09.04./ 21.05./ 11.06.

Енглески језик

 

Контролна вежба

1.04./ 20.05./