први разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Разред и одељење:        I - 1, 2, 3, 4, Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

 

7.3./19.3./13.4./28.5./12.6.

Математика

Писмена вежба

 

21.2./16.3./20.4./27.4./10.5./25.5.7.6.

Свет око нас

Писмена вежба

 

9.3./14.5./11.6.

Енглески језик

Тест  I-1,2,3,4

 

Писмена вежба ПР

 

 

14.2./27.3./8.5./5.6.

 

19.3./16.5./6.6.

 

 

Разред и одељење:        I - одељење

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролни задатак

 

Математика

Контролни задатак

 

Свет око нас

Писмена вежба

Писмена провера

 

Енглески језик

Писмена вежба Д

Писмена вежба Ч

 

 

 

Разред и одељење:        I - одељење

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролни задатак

 

Математика

Контролни задатак

 

Свет око нас

Писмена вежба

Писмена провера

 

Енглески језик

Писмена вежба Д

Писмена вежба Ч

 

 

 

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Диктат

Писмена вежба

Контролна вежба

 

5.3.

27.3./18.4.

31.5./11.6.

 

Математика

Писмена вежба

 

22.2./16.3./23.4./30.4./11.5./25.5./8.6.

Свет око нас

Писмена вежба

 

22.3./10.5./12.6.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

19.3./14.5./4.6.

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:        I - одељење

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролни задатак

 

Математика

Контролни задатак

 

Свет око нас

Писмена вежба

Писмена провера

 

Енглески језик

Писмена вежба Д

Писмена вежба Ч

 

 

                     

Разред и одељење:        I - о

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролни задатак

 

Математика

Контролни задатак

 

Свет око нас

Писмена вежба

Писмена провера

 

Енглески језик

Писмена вежба

Писмена вежба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:        I -  Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Диктат

Писмена вежба

Контролна вежба

 

5.3.

27.3./18.4.

31.5./12.6.

 

Математика

Писмена вежба

 

22.2./16.3./23.4./30.4./11.5./25.5./8.6.

Свет око нас

Писмена вежба

 

21.3./9.5./11.6.

Енглески језик

 

Тест

 

23.3./17.5./7.6.

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Разред и одељење:        I - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

 

18.10./8.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./26.09./12.10./27.10./17.11./

12.12./17.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест  I-1,2,3,4

 

Писмена вежба ПР

 

 

28.09./26.10./28.11./26.12.

 

 

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.

 

 

 

Разред и одељење:        I – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

16.10./08.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./28.09./12.10./27.10./

17.11./12.12./16.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест

 

 

04.10./01.11./29.11./17.01.2018.

 

Разред и одељење:        I – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

16.10./08.11./20.12.

Математика

Писмена вежба

 

14.09./28.09./12.10./27.10./

17.11./12.12./16.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

Енглески језик

Тест

 

 

04.10./01.11./29.11./17.01.2018.

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.

Разред и одељење:        I -  Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

15.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

05.10./02.11./07.12./

19.01.

             

Разред и одељење:        I -  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

05.12.

Математика

Писмена вежба

 

13.09./25.09./

12.10./20.10./

16.11./12.12./

12.01.2018.

Свет око нас

Писмена вежба

 

18.01.2018.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

02.10./30.10./

27.11./22.01.