пети разред

Published: Friday, 16 March 2012

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:                           V – 1

         Врста                         

         провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

10.10

20.11

12.12

10.12/28.01

Енглески језик

 

16.10

18.12

 

Математика

31.10.

09.10

15.01.

25.12.

Биологија

 

 

 

10.01.

Француски језик

 

29.10.

 

16.01

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                            V – 2

               Врста                         

               провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

20.11.

17.12.

10.12/25.01..

Енглески језик

 

16.10

18.12

 

Математика

31.10.

09.10.

15.01.

25.12.

Биологија

 

 

 

10.01

Француски језик

 

5.11

 

14.01

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                  V – 3

         Врста                       

       провере     

     

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

19.11

14.12

07.12./25.11

Енглески језик

 

16.10

13.12.

 

Математика

31.10.

09.10.

15.01

25.12.

Биологија

 

 

 

10.01.

Француски језик

 

07.11.

 

16.01.

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

23.10

 

04.12.

Разред и одељење:                           V – 4

           Врста                         

        провере    

              

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

19.11.

14.10

07.12./25.01.

Енглески језик

 

16.10.

12.12.

13.11./22.01

Математика

08.11.

06.09./08.10

27.12.

05.12.

Биологија

 

 

 

10.01.

Француски језик

 

05.11.

 

14.01

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

25.10

 

17.12

 

Разред и одељење:                          V – 5

                 Врста 

                 провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

20.11.

17.12.

10.12./25.01.

Енглески језик

 

17.10.

19.12.

 

Математика

31.10

09.10.

15.01.

25.12.

Биологија

 

 

 

10.01.

Француски језик

 

05.11.

 

14.01.

Географија

 

02.11

 

11.01

ТИТ

 

23.10

 

04.12.

Разред и одељење:                              V – 6  (Суково)

             Врста                        

          провере    

 

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

09.10.

19.11.

13.12.

10.12./28.01.

Енглески језик

 

18.10.

20.12.

 

Географија

 

 

 

 

Математика

01.10.

10.10.

16.01.

26.12.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

25.10.

 

17.01.