пети разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:                           V – 1

         Врста                         

         провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

28.2./26.3.

21.5.

4.6.

Енглески језик

 

22.3.

15.5.

 

Математика

9.3.

27.3.

5.6.

10.5.

Биологија

 

7.3.

 

16.5.

Француски језик

 

21.3.

30.5.

7.5.

Географија

 

27.4.

 

25.5.

Разред и одељење:                            V – 2

               Врста                         

               провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

28.2/26.3.

21.5.

4.6.

Енглески језик

 

22.3.

14.5.

 

Математика

9.3.

27.3.

5.6.

10.5.

Биологија

 

7.3.

 

16.5.

Француски језик

 

21.3.

30.5.

7.5.

Географија

 

27.4.

 

25.5.

Разред и одељење:                  V – 3

         Врста                       

       провере     

     

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

29.3.

24.5.

11.5./6.6.

Енглески језик

 

21.3.

14.5.

 

Математика

9.3.

27.3.

5.6.

10.5.

Биологија

 

5.3.

 

16.5.

Француски језик

 

23.3.

1.6.

4.5.

Географија

 

13.3.

 

24.4.

Разред и одељење:                           V – 4

           Врста                         

        провере    

              

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

29.3.

24.5.

11.5./6.6.

Енглески језик

 

22.3.

15.5.

 

Математика

9.3.

27.3.

5.6.

10.5.

Биологија

 

5.3.

 

3.5.

Француски језик

 

21.3.

30.5.

14.5.

Географија

 

13.3.

 

24.4.

Разред и одељење:                          V – 5

                 Врста 

                 провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.3.

5.3./30.3.

25.5.

30.4./4.6.

Енглески језик

 

19.3.

10.5.

 

Математика

22.3.

22.2.

28.5.

26.4.

Биологија

 

7.3.

 

16.5.

Француски језик

 

21.2./28.3.

7.5.

 

Географија

 

13.3.

 

24.4.

Разред и одељење:                              V – 6  (Суково)

             Врста                        

          провере    

 

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

12.3.

26.3.

28.5.

15.5./8.6.

Енглески језик

 

26.4.

 

24.5.

Географија

 

 

 

 

Математика

19.3.

2.3.

4.6.

17.5.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

27.2.

3.5.

10.4.

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:                           V – 1

         Врста                         

         провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

30.10.

21.09./09.10.

18.12.

6.11./25.12./10.01.

Енглески језик

 

19.10.

12.12.

 

Математика

17.10.

26.09.

22.12.

16.11.

Биологија

 

4.10.

 

6.12.

Француски језик

 

11.10.

 

27.12.

Географија

 

27.10.

 

15.12.

Разред и одељење:                            V – 2

               Врста                         

               провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

30.10.

21.09./9.10.

18.12.

6.11./25.12./10.01.

Енглески језик

 

12.10.

11.12.

 

Математика

17.10.

26.09.

22.12.

16.11.

Биологија

 

4.10.

 

6.12.

Француски језик

 

16.10

 

27.12.

Географија

 

27.10.

 

15.12.

Разред и одељење:                  V – 3

         Врста                       

       провере     

     

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

21.09.

27.12.

7.11./18.12./19.1.

Енглески језик

 

9.10.

6.12.

 

Математика

17.10.

26.09.

22.12.

16.11.

Биологија

 

2.10.

 

4.12.

Француски језик

 

10.10.

 

26.12.

Географија

 

24.10.

 

13.12.

Разред и одељење:                           V – 4

           Врста                         

        провере    

              

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

21.09.

27.12.

7.11./18.12./19.1.

Енглески језик

 

10.10.

12.12.

 

Математика

17.10.

26.09.

22.12.

16.11.

Биологија

 

2.10.

 

4.12.

Француски језик

 

11.10.

 

25.12.

Географија

 

24.10.

 

13.12.

Разред и одељење:                          V – 5

                 Врста 

                 провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

13.10.

22.09.

15.12.

6.11./22.12./19.1.

Енглески језик

 

9.10.

11.12.

 

Математика

23.10.

28.9.

21.12.

28.11.

Биологија

 

2.10.

 

4.12.

Француски језик

 

16.10.

 

27.12.

Географија

 

24.10.

 

6.12.

Разред и одељење:                              V – 6  (Суково)

             Врста                        

          провере    

 

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

 

11.12.

06.11./19.12./25.12.

Енглески језик

 

16.11.

 

19.01.

Географија

 

 

 

 

Математика

24.10.

29.09.

28.12.

20.111.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

12.10.

 

09.01.