пети разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

Распоред контролних и писмених вежби и задатака за II полугодиште школске 2021/2022.године

                                                                                                                                

Одељење V 1                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    Одељење V 2

 

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

  Српски језик

16.03

19.05

22.02, 05.04 , 19.04, 07.06, 15.06

Енглески језик

 

23.05

23.03,

Математика

31.03

03.06

04.03, 04.05,

Биологија

 

 

08.03, 10.05,

Француски језик

 

18.05

21.03,

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

 Српски језик

16.03

19.05

22.02, 05.04, 19.04, 07.06, 15.06

Енглески језик

 

23.05

21.03,

Математика

31.03

03.06

04.03,  04.05,

Биологија

 

 

07.03, 09.05,

Француски језик

 

18.05

28.03,

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     Одељење V 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Одељење V 4                                                    

Одељење V 3                                                     

Предмет           

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

  Српски језик

16.03,

19.05,

22.02, 05.04, 07.06

Енглески језик

 

23.05

21.03

Математика

31.03,

03.06

04.03, 04.05,

Биологија

 

 

09.03, 11.05,

Француски језик

 

18.05

30.03,

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

 Српски језик

16.03

19.05

22.02, 05.04, 07.06,

Енглески језик

 

24.05

22.03

Математика

31.03,

03.06

04.03, 04.05,

Биологија

 

 

08.03, 10.05

Француски језик

 

18.05,

21.03,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Одељење V 5                                                                                                                                                                                                                            Одељење V 6

 

Предмет           

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

  Српски језик

21.03,

24.05

24.02, 08.04, 15.06

Енглески језик

 

26.05

22.03

Математика

31.03,

03.06

04.03, 04.05,

Биологија

 

 

07.03, 13.05,

Француски језик

 

09.05

02.03,

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

Српски језик

16.03

20.05

23.02, 06.04, 08.06

Енглески језик

 

26.05

14.04,

Математика

12.04

16.06

17.03, 07.06,

Француски језик

 

06.05,

04.02,