осми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                              VIII – 1

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

2.3.

17.5.

26.4.

Енглески језик

 

7.3./30.3.

11.5.

 

Физика

 

 

 

 

Математика

26.3.

28.2.

22.5.

 

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

21.2.

11.4.

 

Биологија

 

 

 

30.4.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 2

     Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

2.3.

17.5.

26.4.

Енглески језик

 

5.3./29.3.

10.5.

 

Физика

 

 

 

 

Математика

26.3.

28.2.

22.5.

 

Француски језик

 

21.2.

16.4.

 

Биологија

 

 

 

30.4.

Хемија

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 4

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

5.3.

16.5.

21.5.

Енглески језик

 

2.3./30.3.

9.5.

25.5.

Физика

 

 

 

 

Математика

7.3.

28.3.

17.5.

23.4.

Француски језик

 

21.2.

16.4.

 

Биологија

 

 

 

30.4

ТИО

 

20.3.

 

 

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                VIII – 3

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

5.3.

16.5.

21.5.

Енглески језик

 

2.3./30.3.

11.5.

 

Физика

 

 

 

 

Математика

26.3.

28.2.

22.5.

 

Француски језик

 

21.2.

16.4.

 

Биологија

 

 

 

27.4.

ТИО

 

22.3.

 

 

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                  VIII – 6

          Врста 

              провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

20.3.

1.3.

3.5.

26.4./22.5.

Енглески језик

 

30.3.

10.5.

 

Физика

 

28.3.

 

16.5.

Математика

13.3.

23.2.

25.5.

17.4.

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

27.2.

12.4.

 

 

 

Разред и одељење:                         VIII – 5

        Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.3.

2.3.

17.5.

26.4.

Енглески језик

 

7.3.

11.5.

11.4.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Математика

26.3.

28.2.

22.5.

 

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

21.2.

16.4.

 

Биологија

 

 

 

 

ТИО

 

20.3.

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                              VIII – 1

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

04.10.

20.12.

06.12./23.01.

Енглески језик

 

11.10.

13.12.

08.11.

Физика

 

05.10

 

23.11

Математика

30.10

28.09

27.12

7.12

Хемија

 

24.11

 

18.12

Француски језик

 

18.10

27.11

 

Биологија

 

15.11

 

25.12

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 2

     Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

04.10.

17.12.

6.12./23.01.

Енглески језик

 

09.10.

11.12.

06.11.

Физика

 

5.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

28.09.

27.12.

07.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

Хемија

 

 

 

22.11./20.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 4

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

 

20.12.

06.12./15.01.

Енглески језик

 

06.10.

13.12.

03.11./24.01.

Физика

 

05.10.

 

23.11.

Математика

17.10.

14.09.

07.12.

08.11./16.01.

Француски језик

 

23.10.

27.11.

10.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

Хемија

 

22.11.

 

22.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                VIII – 3

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

 

20.12.

06.12./15.01.

Енглески језик

 

09.10.

11.12.

06.11.

Физика

 

05.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

29.09.

27.12.

08.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

29.12.

Хемија

 

24.11.

 

18.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                  VIII – 6

          Врста 

              провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

26.09./28.09.

26.12.

12.12./23.01.

Енглески језик

 

02.10.

14.12.

 

Физика

 

 

 

22.11./27.12.

Математика

31.10.

06.10.

18.01.

20.11.

Хемија

 

09.10.

 

 

Француски језик

 

19.10.

30.11.

 

 

 

Разред и одељење:                         VIII – 5

        Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

07.10.

04.10.

20.12.

06.12./23.01.

Енглески језик

 

11.10.

13.12.

08.11.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

10.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

29.09.

27.12.

08.12.

Хемија

 

24.11.

 

18.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

ТИО