осми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                                V III– 1

            Врста                        

           провере

 

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

29.03,

 

17.05,

18.02, 25.05

Енглески језик

 

 

05.05,

01.03, 01.04,

Физика

 

 

 

23.02, 23.03

Математика

05.04,

 

31.05,

15.03, 11.05,

Биологија

 

 

 

14.03, 23.05,

Француски језик

 

 

09.05,

28.02,

 

Разред и одељење:                              V III– 2

           Врста                        

           провере  

                    

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

29.03,

 

17.05,

18.02, 25.05, 

Енглески језик

 

 

10.05

01.03, 31.03,

Физика

 

 

 

23.02, 23.03,

Математика

05.04,

 

31.05,

15.03, 11.05,

Биологија

 

 

 

16.03, 27.05,

Француски језик

 

 

05.05,

10.03.

 

 

Разред и одељење:                             V III – 3

             Врста                         

             провере 

 

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

29.03,

 

17.05,

23.05,

Енглески језик

 

 

13.05,

02.03, 06.04,

Физика

 

 

 

23.02, 23.03,

Математика

05.04,

 

31.05

15.03, 11.05,

Биологија

 

 

 

17.03, 26.05,

Француски језик

 

 

05.05,

10.03,

ТИТ

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                             V III – 4

 

 

            Врста                          

            провере  

 

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролна вежба

 

Српски језик

29.03,

 

17.05,

23.05,

 

Енглески јез.

 

 

16.05,

21.02, 28.03,

 

Физика

 

 

 

23.02, 23.03,

 

Математика

15.03,

 

26.05,

10.02, 14.04, 12.05,

 

Биологија

 

 

 

18.03, 31.05,

 

Француски ј.

 

 

0.5.05,

10.03,

 

 

Разред и одељење:                           V III – 6

             Врста                       

             провере   

                  

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

21.03,

 

16.05,

13.04, 20.05

Енглески језик

 

 

12.05,

24.02, 29.03,

Физика

 

 

 

04.04, 30.05,

Математика

11.04,

 

09.06,

17.03, 11.05,

Француски језик

 

 

06.05,

04.02,

 

Разред и одељење:                             V III – 5

          Врста                        

        провере

 

                        

Предмет

Писмени задатак

Писмени задатак

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

29.03,

 

17.05,

18.02, 25.05,

Енглески језик

 

 

13.05,

02.03, 06.04,

Физика

 

 

 

23.02, 23.03,

Математика

05.04,

 

31.05,

15.03, 11.05,

Биологија

 

 

 

17.03, 26.05,

Француски језик

 

 

05.05,

10.03,