осми разред

Published: Friday, 16 March 2012

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                              VIII – 1

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

26.09.

20.12.

13.12. / 17.01.

Енглески језик

 

14.10.

09.12.

09.01.

Физика

 

27.09.

 

22.11.

Математика

01.11.

08.10.

13.01.

06.12.

Хемија

 

18.10.

 

02.12.

Француски језик

 

29.10.

24.12.

 

Биологија

 

12.11.

 

17.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 2

     Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

25.09.

20.12.

13.12. / 17.01.

Енглески језик

 

15.10.

03.12.

10.01.

Физика

 

27.09.

 

22.11.

Математика

01.11.

08.10.

13.01.

06.12.

Француски језик

 

29.10.

24.12.

 

Биологија

 

14.11.

 

19.12.

Хемија

 

18.10.

 

11.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 4

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

25.09.

18.12.

11.12. / 15.01.

Енглески језик

 

14.10.

09.12.

08.01.

Физика

 

27.09.

 

22.11.

Математика

01.11.

09.10.

13.01.

06.12.

Француски језик

 

29.10.

24.12.

 

Биологија

 

12.11.

 

19.12.

Хемија

 

18.10

 

02.12

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                VIII – 3

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

25.09.

18.12.

11.12. / 15.01.

Енглески језик

 

14.10.

09.12.

09.01.

Физика

 

27.09.

 

22.11.

Математика

31.10.

08.10.

13.01.

05.12.

Француски језик

 

29.10.

24.12.

 

Биологија

 

12.11.

 

17.12.

Хемија

 

18.10.

 

04.12.

Географија

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                         VIII – 5

        Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

11.10.

25.09.

18.12.

11.12./ 15.01.

Енглески језик

 

14.10.

09.12.

08.01.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

27.09.

 

22.11.

Математика

30.10.

04.10.

25.12.

06.12.

Хемија

 

18.10.

 

02.12.

Француски језик

 

29.10.

24.12.

 

Биологија

 

12.11.

 

17.12.

Разред и одељење:                                  VIII – 6

          Врста 

              провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

10.10.

12.09.(ит) / 26.09.

12.12.

19.11. / 26.12./ 21.01. (т)

Енглески језик

 

09.10.

05.12.

16.01.

Физика

 

04.11.

 

13.01.

Математика

06.11.

16.10.

18.12.

10.01.

Хемија

 

 

 

 

Француски језик

 

18.10.

27.12.