осми разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                              VIII – 1

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

04.10.

20.12.

06.12./23.01.

Енглески језик

 

11.10.

13.12.

08.11.

Физика

 

05.10

 

23.11

Математика

30.10

28.09

27.12

7.12

Хемија

 

24.11

 

18.12

Француски језик

 

18.10

27.11

 

Биологија

 

15.11

 

25.12

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 2

     Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

04.10.

17.12.

6.12./23.01.

Енглески језик

 

09.10.

11.12.

06.11.

Физика

 

5.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

28.09.

27.12.

07.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

Хемија

 

 

 

22.11./20.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                 VIII – 4

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

 

20.12.

06.12./15.01.

Енглески језик

 

06.10.

13.12.

03.11./24.01.

Физика

 

05.10.

 

23.11.

Математика

17.10.

14.09.

07.12.

08.11./16.01.

Француски језик

 

23.10.

27.11.

10.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

Хемија

 

22.11.

 

22.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                VIII – 3

       Врста 

                провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

16.10.

 

20.12.

06.12./15.01.

Енглески језик

 

09.10.

11.12.

06.11.

Физика

 

05.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

29.09.

27.12.

08.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

29.12.

Хемија

 

24.11.

 

18.12.

Географија

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                                  VIII – 6

          Врста 

              провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

17.10.

26.09./28.09.

26.12.

12.12./23.01.

Енглески језик

 

02.10.

14.12.

 

Физика

 

 

 

22.11./27.12.

Математика

31.10.

06.10.

18.01.

20.11.

Хемија

 

09.10.

 

 

Француски језик

 

19.10.

30.11.

 

 

 

Разред и одељење:                         VIII – 5

        Врста 

               провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

07.10.

04.10.

20.12.

06.12./23.01.

Енглески језик

 

11.10.

13.12.

08.11.

Географија

 

 

 

 

Физика

 

10.10.

 

23.11.

Математика

30.10.

29.09.

27.12.

08.12.

Хемија

 

24.11.

 

18.12.

Француски језик

 

18.10.

27.11.

17.01.

Биологија

 

17.11.

 

25.12.

ТИО