други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

28.11.

Писмена вежба

 

Контролни задатак

12.10./6.11./11.12.

Ауто диктат

 

Математика

Тест

26.09/22.10./27.11.

Писмена вежба

 

Контролна вежба

 

 

Свет око нас

Тест

5.11./17.12.

Енглески језик

 

Tест

25/26.10.

20/21.12.

29.01.

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

28.11.

Писмена вежба

 

Контролни задатак

12.10/11.12.

Ауто диктат

 

Математика

Тест

26.9./22.10./6.11./27.11.

Писмена вежба

 

Контролна вежба

 

 

Свет око нас

Тест

5.11./17.12.

Енглески језик

 

Tест

29.10./16.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:           II –  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

12.10./5.11.28.11./11.12.

Математика

Писмена вежба

26.09./22.10./27.11.

Свет око нас

Писмена вежба

6.11./18.12.

Енглески језик

Писмена вежба

 

29.10./21.1.

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Tест

28.11.

Контролна вежба

 

12.10./11.12.

Контролни диктат

 

6.11.

Математика

Тест

26.9./22.10./27.11.

Свет око нас

Тест

5.11./17.12.

Енглески језик

 

1.11./18.12.