други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

6.11./13.12.

7.11./14.12

Енглески језик

 

Tест

21.11./09.01.

 

Разред и одељење:                      II - одељење

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Математика

 

 

Свет око нас

 

 

Енглески језик

 

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

17.11./14.12.

Енглески језик

 

Tест

04.12./24.01.

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

6.11./13.12.

7.11./14.12.

Енглески језик

 

Tест

21.11./09.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:           II –

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

 

Математика

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежба

 

Енглески језик

Писмена вежба