други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

Диктат

Завршни тест

19.3./21.5.

5.6.

Математика

Писмена вежба

 

Контролна вежба

12.3./20.4.

 

28.2./27.3./18.5./1.6.

Свет око нас

Контролна вежба

 

Писмена вежба

18.4.

19.4.

 

19.2./4.6.

20.2./6.6.

Енглески језик

 

 

Tест II1,2,3,4

 

 

 

20.3./11.6.

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење у Пољској Ржани

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Диктат

 

Завршни тест

19.3./21.5.

6.6.

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

 

28.2./27.3./18.5./1.6.

 

12.3./20.4.

Свет око нас

Писмена вежба

Контролна вежба

 

27.2./5.6.

19.4.

Енглески језик

Писмена вежба

 

21.3./23.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:           II –

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Диктат

Писмена вежба

 

 

Математика

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежбаД

СУ.

СР.

 

Енглески језик

Писмена вежба  Д.

Ср.

Су.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

6.11./13.12.

7.11./14.12

Енглески језик

 

Tест

21.11./09.01.

 

Разред и одељење:                      II - одељење

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Математика

 

 

Свет око нас

 

 

Енглески језик

 

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

 

17.11./14.12.

Енглески језик

 

Tест

04.12./24.01.

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

13.10./03.11.

Ауто диктат

12.09./11.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.09./16.11./20.12./29.01.2018.

Контролна вежба

 

12.10./26.10./30.11.

Свет око нас

Писмена вежба

 

6.11./13.12.

7.11./14.12.

Енглески језик

 

Tест

21.11./09.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:           II –

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

 

 

Математика

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежба

 

Енглески језик

Писмена вежба