други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

13.3./27.3./1.6.

Контролни задатак

31.1./7.2./21.3./ 19.4./11.5./12.6.

Математика

 

 

Писмена вежба

20.2./23.3./25.4./9.5/18.5./23.5./5.6.

Контролна вежба

 

8.2./28.2./4.4./16.6.

Свет око нас

Писмена вежба

1.2./13.2./6.3./3.4./29.5./19.6.

Контролна вежба

 

 

Енглески језик

Писмена вежба

14.2./28.3./16.5.

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмена вежба

13.3./27.3./1.6.

Контролни задатак

31.1/7.2./21.3./19.4./11.5./12.6.

Математика

 

 

Писмена вежба

20.2./23.3./25.4./9.5./18.5./23.5./5.6.

Контролна вежба

 

8.2./28.2./4.4./16.6.

Свет око нас

Писмена вежба

2.2./13.2./7.3./2.4./29.5./20.6.

Контролна вежба

 

 

Енглески језик

Писмена вежба

14.3./6.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Tест

 

Контролна вежба

 

31.1./21.3./19.4./11.5./12.6.

Контролни диктат

 

Писмени вежба

7.2./13.3./5.4./26.4.

Математика

Контролна вежба

16.6.

Писмена вежба

8.2./28.2./4.4./9.5./18.5./26.5./5.6.

Свет око нас

Писмена вежба

2.3./25.5./20.6.

Контролна вежба

 

Енглески језик

Писмена вежба

24.3./9.6.

 

   Пирот                                                        Директорка школе

10.02.2023.год.                              Олгица Најдановић,дипл.психолог 

                                                    _________________________________