други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4,

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

16.03., 24.03., 8.04., 13.04., 14.06.

Контролни задатак

 

Математика

 

 

Писмена вежба

7.03., 11.04., 13.05., 24.05., 1.06., 9.06.,

Контролна вежба

 

16.06

Свет око нас

Писмена вежба

10.03., 31.05.

Контролна вежба

 

 

Енглески језик

Писмена вежба

28.03., 26.05.

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмена вежба

16.3., 24.3., 8.4., 13.4., 14.6.

Контролни задатак

 

Математика

 

 

Писмена вежба

7.3., 11.4., 13.5., 24.5., 1.6., 9.6.,

Контролна вежба

 

16.6.

Свет око нас

Писмена вежба

9.3., 30.5.,

Енглески језик

Писмена вежба

18.3., 23.5.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

14.04,10.06., 17.06.

Писмени вежба

17.03.,  25.03., 11.04.

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

7.03., 8.04., 13.05., 24.5.,01.06, 6.06.

Свет око нас

Писмена вежба

9.03., ., 30.05., 15.06.

Контролна вежба

 

Енглески језик

Писмена вежба

22.03., 26.05.

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Војнеговац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

16.03., 24.03., 8.04., 13.04., 14.06.,

Писмени вежба

 

Математика

Контролна вежба

7.03., 11.04., 13.05., 24.05., 1.06., 9.06., 16.06.

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежба

 

Контролна вежба

14.03., 30.05.

Енглески језик

Писмена вежба

9.03., 25.05.,

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Војнеговац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

16.03., 24.03., 8.04., 13.04., 14.06.,

Писмени вежба

 

Математика

Контролна вежба

7.03., 11.04., 13.05., 24.05., 1.06., 9.06., 16.06.

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежба

 

Контролна вежба

14.03., 30.05.

Енглески језик

Писмена вежба

9.03., 25.05.,

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Војнеговац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

16.03., 24.03., 8.04., 13.04., 14.06.,

Писмени вежба

 

Математика

Контролна вежба

7.03., 11.04., 13.05., 24.05., 1.06., 9.06., 16.06.

Писмена вежба

 

Свет око нас

Писмена вежба

 

Контролна вежба

14.03., 30.05.

Енглески језик

Писмена вежба

9.03., 25.05.,

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Петровац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

 

Писмена вежба

 

14.3., 22.3.,  6.4., 11.4., 10.6.,

Математика

Контролна вежба

17.6.

Писмена вежба

2.3., 6.4., 10.5., 19.5., 27.5., 6.6.,

Свет око нас

Писмена вежба

 

Контролна вежба

8.3., 26.5., 16.6.

Енглески језик

Писмена вежба

24.3., 30.5.