четврти разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4 ,5  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

Иницијални тест

06.09.

Писмена вежба

28.09./19.10.

Контролна вежба

04.10./13.11./12.1.

Писмени задатак

31.10./20.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

29.09./11.10./21.12.

Писмени задатак

07.11./16.01.

Природа и друштво

Иницијални тест Писмена вежба

05.09.

26.10./12.12.

Енглески језик IV1,2,3,4 

Писнена вежба

Тест

22.09./20.10./22.11./15.12.

19.01.

IV 5   26.10./19.12.

Енглески језик ПР

Писнена вежба

25.10./13.12.

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење -

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

 

Писмени задатак

 

Тест

 

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

 

Писмени задатак

 

Тест

 

Природа и друштво

Писмена вежба

 

Тест

 

Енглески језик

Тест

 

 

Разред и одељење:                                 IV – одељење-Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

29.09./08.11./12.12./18.01.

Писмени задатак

19.10./19.12.

 

 

Математика

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.09./10.10./05.12./11.01./29.01.

Писмени задатак

07.11./25.12.

 

 

Природа и друштво

Писмена вежба

19.09./31.10./07.12./01.02.

 

 

Енглески језик

Тест

30.10./18.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење: IV –Вojнеговац,Суково, Срећковац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

18.01.

 19.01. Срећковац

Писмена вежба

29.09./8.11./12.12. В, С

29.09./8.11/13.12.Сећковац

Писмени задатак

19.10.В, С; 20.10.Срећковац

19.12. В;С,Срећковац

Математика

Тест

08.09.

11.09. Срећковац

Писмена вежба

28.09./10.10./ /05.12./11.01./29.01.В;С

28.09./10.10./ 05.12./10.01./29.01.Срећковац

Писмени задатак

07.11./25.12.

Природа и друштво

Писмена вежба

18.09./30.10./06.12./31.01.В,С,Срећковац

Енглески језик

Писмена вежба В

С

Срећковац

01.11./20.12. В

27.10./22.12. С

31.10./26.12. Срећковац