четврти разред

Published: Friday, 16 March 2012

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4,5

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

15.3., 12.5., 10.6.

Писмени задатак

7.4., 20.6.

Математика

Иницијални тест

 

Писмена вежба

23.2., 18.4., 23.5.

Писмени задатак

30.3., 16.6.

Природа и друштво

Контролна вежба

7.2., (IV 1,2,3,4)., 2.2.( IV5), 14.3., 14.4., 1.6.( IV5), 30.5.( IV 1,2,3,4)., 13.6. IV (1,2,3,4)., 15.6. (IV5)

Енглески језик

 

Контролна вежба

11.2., 23.3., 15.4., 3.6.

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

15.3., 12.5., 9.6., 20.6.

Писмени задатак

7.4.

Диктат

 

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

23.2., 18.4., 23.5.,

Писмени задатак

30.3., 16.6.

Природа и друштво

Контролна вежба

2.2., 14.3., 14.4., 30.5., 13.6

Енглески језик

Контролна вежба

21.3., 6.5.,10.6.

 

Разред и одељење:                                 IV - Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

20.6.

Писмена вежба

15.3., 11.5., 9.6.,

Писмени задатак

6.4.

 

 

Математика

Тест

 

Писмена вежба

23.2., 15.4., 20.5.,

Писмени задатак

29.3., 16.6.

Контролна вежба

 

Природа и друштво

Писмена вежба

2.2., 14.3., 18.4., 1.6., 13.6.

Контолна вежба

 

Енглески језик

Тест

22.3., 16.5.,

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                         

                                      

          .