четврти разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4 ,5  

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмена вежба

20.3./ 28.5.

Годишњи тест

11.6.

Писмени задатак

29.3./15.5.

Математика

 

 

Писмена вежба

7.3./30.4./10.5.

Контролна вежба

 

Писмени задатак

23.3./22.5.

Природа и друштво

Писмена вежба

21.2./18.4./6.6.

22.2./19.4./ 7.6.

Енглески језик

Писмена вежба

 

2.3./28.3./27.4.IV1,2,3,4

27.2./24.4./1.6./7.6. IV 5

Енглески језик

Писмена вежба

 

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење -  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

20.3./28.5.

Писмена вежба

11.6.

Писмени задатак

29.3./15.5.

 

 

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

7.3./30.4./10.5.

Писмени задатак

23.3./22.5.

Тест

 

Природа и друштво

Писмена вежба

22.2./19.4./7.6.

Тест

 

Енглески језик

Тест

12.3./24.4./1.6.

 

Разред и одељење:                                 IV – одељење-Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

6.6.

Писмена вежба

13.3./13.4.

Писмени задатак

28.3./17.5.

 

 

Математика

Тест

 

Писмена вежба

8.3./14.5./24.5.

Писмени задатак

26.3./1.6.

 

 

Природа и друштво

Писмена вежба

12.4./12.6.

 

 

Енглески језик

Писмена вежба

12.3./7.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење: IV –Вojнеговац,Суково, Срећковац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

6.6.С,В,Ср

Писмена вежба

13.3./13.4.С,В,Ср

Писмени задатак

28.3./17.5.С,В,Ср

Математика

Тест

 

Писмена вежба

8.3./14.5./24.5.С,В,Ср

Писмени задатак

26.3./1.6.С, В,Ср

Природа и друштво

Писмена вежба

11.4./11.6.Суково,Војнеговац,Срећковац

Енглески језик

Писмена вежба В

С

Срећковац

28.2./25.4.Војнеговац

2.3./27.4.Суково

27.2./24.4. Срећковац

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4 ,5  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

Иницијални тест

06.09.

Писмена вежба

28.09./19.10.

Контролна вежба

04.10./13.11./12.1.

Писмени задатак

31.10./20.12.

Математика

Иницијални тест

11.09.

Писмена вежба

28.11.

Контролна вежба

29.09./11.10./21.12.

Писмени задатак

07.11./16.01.

Природа и друштво

Иницијални тест Писмена вежба

05.09.

26.10./12.12.

Енглески језик IV1,2,3,4 

Писнена вежба

Тест

22.09./20.10./22.11./15.12.

19.01.

IV 5   26.10./19.12.

Енглески језик ПР

Писнена вежба

25.10./13.12.

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење -

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

 

Писмени задатак

 

Тест

 

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

 

Писмени задатак

 

Тест

 

Природа и друштво

Писмена вежба

 

Тест

 

Енглески језик

Тест

 

 

Разред и одељење:                                 IV – одељење-Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

29.09./08.11./12.12./18.01.

Писмени задатак

19.10./19.12.

 

 

Математика

Тест

08.09.

Писмена вежба

28.09./10.10./05.12./11.01./29.01.

Писмени задатак

07.11./25.12.

 

 

Природа и друштво

Писмена вежба

19.09./31.10./07.12./01.02.

 

 

Енглески језик

Тест

30.10./18.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење: IV –Вojнеговац,Суково, Срећковац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

18.01.

 19.01. Срећковац

Писмена вежба

29.09./8.11./12.12. В, С

29.09./8.11/13.12.Сећковац

Писмени задатак

19.10.В, С; 20.10.Срећковац

19.12. В;С,Срећковац

Математика

Тест

08.09.

11.09. Срећковац

Писмена вежба

28.09./10.10./ /05.12./11.01./29.01.В;С

28.09./10.10./ 05.12./10.01./29.01.Срећковац

Писмени задатак

07.11./25.12.

Природа и друштво

Писмена вежба

18.09./30.10./06.12./31.01.В,С,Срећковац

Енглески језик

Писмена вежба В

С

Срећковац

01.11./20.12. В

27.10./22.12. С

31.10./26.12. Срећковац