четврти разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4 ,5  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

 

Писмена вежба

 

Контролна вежба

3.10./13.11./14.1.

Писмени задатак

31.10./21.12.

31.10./24.12. ПР

Математика

Иницијални тест

 

Писмена вежба

28.9./10.10./28.11./20.12.

Контролна вежба

 

Писмени задатак

7.11./16.1.

Природа и друштво

Контролна вежба

25.10./6.12.

Енглески језик IV1,2,3,4 ,5

Писнена вежба

Тест

24.9./22.10./22.11./24.12./24.1.

Енглески језик ПР

Писнена вежба

24.10./17.12.

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење - Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

3.10./13.11./14.1.

Писмена вежба

 

Писмени задатак

31.10./24.12.

Тест

 

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

28.9./10.10./28.11./20.12.

Писмени задатак

7.11./10.1.

Тест

 

Природа и друштво

Писмена вежба

25.10./11.12.

Тест

 

Енглески језик

Писмена вежба

22.10./17.12.

 

Разред и одељење:                                 IV - Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

3.10./11.11./14.1.

Писмена вежба

 

Писмени задатак

31.10./21.12.

 

 

 

Математика

Тест

 

Писмена вежба

28.9./10.10./28.11./20.12.

Писмени задатак

7.11./16.1.

 

 

Природа и друштво

Писмена вежба

24.10./10.12.

 

 

Енглески језик

Тест

26.10./27.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење: IV –Срећковац,Чиниглавци

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

3.10./13.11./14.1.Срецковац, Чиниглавци

Писмена вежба

 

Писмени задатак

31.10./21.12.

 

Математика

Тест

 

Писмена вежба

28.9./10.10./28.11./20.12.

Писмени задатак

7.11./16.1.

Природа и друштво

Писмена вежба

24.10./10.12.

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

23.10./11.12.Срећковац, Чиниглавци