МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

Published: Saturday, 19 December 2020

 

Поводом Међународног дана људских права, који се сваке године последњих седам деценија обележава 10. децембра, желимо свим основним и средњим школама да проследимо линкове са онлајн материјалима које наставници могу користити у раду са ученицима у учионици али и током онлајн наставе. Препоручујемо да се први час 10. децембра посвети поштовању људских и дечијих права. 

 

ПРИЛОГ: онлајн материјал за ученике/це које можете користити према нивоима за:

Први циклус основног образовања:

https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

 

Други циклус основног образовања и средње образовање:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp

 

 

Компетенције за демократску културу-ЛИНК ЗА ПРИПРЕМУ НАСТАВНИКА/ ПРИРУЧНИК ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ:

 http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-%C5%A1kolama.pdf