Delf дипломе

Published: Sunday, 29 November 2020

По први пут су ученици наше школе 24.10.2020. изашли на међународни испит познавања француског језика Школски DELF. Полагање је било у Пиротског Гимназији а испит је организован у сарадњи са

Француским институтом. Састоји се од писменог и усменог дела којима се процењује функционално знање француског језика. Ово знање процењују обучени испитивачи који нису предметни наставници ученика, тако да се може рећи о правом екстерном оцењивању. Ова диплома је призната свуда у свету.

Ученици који су се пријавили за ниво А1 и изашли на испит Софија Ђорђевић (7-1), Сара Игњатовић (7-1), Андрија Костић (8-5) и Вукман Живковић (8-5) су успешно положили.

Са овим ученицима је радила наставница француског језика Наташа Петровић.