Вршњачки тим

Published: Thursday, 01 October 2020

 У среду, 30.09.2020 год, Вршњачки тим је своју радионицу посветио подизању свести код ученика у циљу превенције појаве дигиталног насиља, начина реаговања у случају да је ученик жртва, као и формирања мреже подршке вршњака да се исто пријави.