Други отворени час

Published: Thursday, 27 December 2018

Други отворени час је реализовала учитељица Снежана Савић 19.12.2018.год. у свом одељењу II-1, на часу математике. У овом одељењу је ученик мигрант А. Д. Видело се да ученик веома воли математику, радио је задатак на табли. Ученик је прочитао задатак, урадио тачно а затим прочитао поступак на српском језику. Добио је

аплауз за успешно решени задатак од целог одељења. Тема часа је била „Научили смо...“Ученици су били подељени у 5 група и добили су да раде 6 задатка, неки су били написани на табли, неке су ученици диктирали. За сваки тачно урађен задатак група је добијала по један украс. Ученици су сакупили 5 украса (црвене, златне, металик сиве боје, у облику звездице и звонца). Шести задатак је био у облику јелке, балона и пахуља, сваки је облик имао вредност коју су ученици требали да израчунају. Веома занимљив час.