„Отворени час“ учитељице Слободанке Ћирић

Published: Friday, 21 December 2018

Пројектом „Музика је лек за душу“ испланирана је реализација 10  „Отворених часова“ ,које би одржали наставници који у својим одељењима имају ученике мигранте или децу из осетљивих група.Наставници би користећи технике које су научили на претходно одржаном семинару „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ пренели примере добре праксе осталим наставницима. Први час је одржала учитељица Слободанка Ћирић у свом одељењу I-1, 18.12.2018. у току другог часа. Ученици су имали час

српског језика, наставна тема : Почетно читање и писање, наставна јединица: “Покажи шта знаш“. Ученици су били подељени у 5 група и добили су по 5 задатка које треба да ураде за одређено време.. За тачно урађен задатак група добија једно слово. Решење буде касније отворено на слајду Powerpoint презентације тако да сви проверавају тачност решења. Ученици су сви били ангажовани и уживали у решавању задатака.