Плакетa УД Ниш за 2018

Published: Monday, 03 December 2018

Данијела Ристић, учитељица у ОШ „8.септембар“ је добитница Плакете УД Ниш за 2018. годину На Конкурсу за доделу Плакете УД Ниш, пријавило се 5 кандидата. Након детаљног прегледа приложене документације, Комисија је донела одлуку да награди 3 учитељице из Прокупља, Ниша и Пирота. Наведени кандидати остварили су број бодова предвиђен Правилником о бодовању у школској 2016/2017. и 2017/2018. години и приложили документацију поткрепљену доказима по свим критеријумима који су Конкурсом наведени: да је

вишегодишњи члан Учитељског друштва, да се истакао у професионалном раду (награде на општинским и окружним такмичењима, запажени резултати и учешће на републичким и међународним конкурсима, смотрама и фестивалима), да је ангажован на афирмисању Друштва и професије, афирмисању школе и локалне средине, да има објављене радове у релевантним стручним часописима, акредитоване програме, да је аутор, коаутор или рецензент уџбеника и радних материјала као и друга значајна ангажовања.

Честитамо Данијели Ристић и желимо јој пуно успеха у даљем професионалном раду и напредовању.