Водич за васпитаче-породица у вртлогу дроге

Published: Tuesday, 16 October 2018

Група наставника, професора и представника стручне службе ОШ“ 8.септембар“, Техничке школе и Економске школе присуствовала је у суботу 13.10.2018.год. акредитованом  семинару „ Водич за васпитаче-породица у вртлогу дроге“ кат.број 243, Компетенције 3, Приоритет 4. На семинару су учили о

адолесценцији и ризичним понашањима младих, типологији ризичних породица-саветодавно превентивни рад са родитељима, о подели психоактивних супстанци ( начин кориштења, знаци, симптоми и последице). Затим како препознати наркомана (зависника) и како реаговати, тестирање на дрогетерапија наркоманије, могућност лечења и рехабилитације зависника .Планирање акција помоћи, подршке и саветодавног рада са младим зависницима, узрок рецидива и планирање мера заштите у школској средини.