ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Published: Tuesday, 10 April 2018

У петак, 13.04.2018. године ученици 8. разреда радиће тест из математике од 12h. до 14h. Израда теста траје 120 минута. Из тог разлога биће скраћени часови на 30 минута. Након завршетка теста ученици ће попуњавати анонимни упитник.

Друга смена ће почети у 14:15h. 

У суботу, 14.04.2018. године ученици 8. разреда радиће тест из српског језика (од 9h. до 11h.), и комбиновани тест од 11:30h до 13:30h. 

Ученици који полажу тест седе по азбучном реду, на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика. Збирни списак ученика је истакнут на огласној табли школе. 

Ученици од прибора треба да понесу графитну оловку, хемијску оловку и гумицу, троугао, лењир и шестар,  од личних ствари могу понети воду или освежавајући напитак, а све остале ствари се одлажу на посебном месту током тестирања.

Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.