УПИС БУДУЋИХ ПРВАКА

Published: Saturday, 31 March 2018

Поштовани родитељи будућих првака,

 

Према Закону о основама  система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2018/2019. године  у први разред уписују сва деца рођена

од 1. марта 2011. године до краја фебруара 2012. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2018/2019. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2012. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2018/2019. годину ће се обављати у периоду од 02.04.2018. Заказивање уписа и тестирања детета можете обавити лично или на број телефона 010/345-211.

 

За упис je потребно прибавити:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)
  • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)
  • доказ да је дете здраво и способно за похађање школе ( потврда из дечјег диспанзера након обављеног прегледа)

 

Тестирање за упис првака обавиће школски психолог и педагог.

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање. Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом...”). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу првог и другог разреда. Радно време продуженог боравка је од 8:00 до 16:00 часова. У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се и баве осталим слободним активностима.

 

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И   ПУНО   УСПЕХА!