„Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију-базични“

Published: Tuesday, 20 February 2018

Семинар „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију-базични“, каталошки број 120, К4, П6 реализован је у школи 5. и 6.02.2018.год. за прву групу и 8. и 9.02.2018.год. за другу групу. Семинар је похађало 58 наставника. Реализатор семинара је

Бисерка Светозаревић, педагог. Учесници семинара су употребљавајући језик позитивне акције, ненасилне комуникације, вежбањем емпатије, и практичним примерима медијације увидели значај улоге медијатора  приликом решавања  сукоба на ненасилан начин.

Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2
Seminar 2