Акредитовани семинар

Published: Tuesday, 23 January 2018

Акредитовани семинар „У сусрет стресу - стратегије преовладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“ кат.бр.187, К4, П5

23, 24. и 25. децембра 2017.год. похађало је 60 наставника школе распоређених у 2 групе.

Реализатри семинара су Небојша Николић, дипл. специјални педагог и Светлана Матић Моровић, дипл. специјални педагог, Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад;

Наставници су

на семинару првог дана стекли основна знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености, упознали се са изворима стреса, учили се препознавању фактора ризика за појаву стреса, препознавању посредних елемената развоја професионалног оптерећења и дисоцијативних сметњи. Другог дана су учили која су им знања и вештине неопходне за ефикасно управљање персоналним и професионалним стресом, oвладавали  применом практичних техника корекције негативних одраза стреса на здравље и понашање.

Наставници су изузетно задовољни семинаром, надамо се да ће наученим допринети унапређењу квалитета рада.

Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar