РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА ШКОЛСКА 2016/2017.ГОД.

Published: Thursday, 24 August 2017

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Математика / Српски језик

 

Датум

Време

Предмет

Начин полагања

Место полагања

28.08.2017.ГОД

08:00

Mатематика

 VII разред

Писмени испит

УЧИОНИЦА БР.22

МАТЕМАТИКА

28.08.2017.ГОД

09:00

Српски језик VII разред

Писмени испит

УЧИОНИЦА БР.17

СРПСКИ ЈЕЗИК

28.08.2017.ГОД

09:00

Mатематика

 V разред

Писмени испит

УЧИОНИЦА БР.19

МАТЕМАТИКА

 

УСМЕНИ ИСПИТ

Математика / Српски језик

 

Датум

Време

Предмет

Начин полагања

Место полагања

29.08.2017.ГОД.

08:00

Mатематика

 VII разред

Усмени испит

УЧИОНИЦАБР.22 МАТЕМАТИКА

29.08.2017.ГОД.

09:00

Српски језик VII разред

Усмени испит

УЧИОНИЦА БР.17

СРПСКИ ЈЕЗИК

29.08.2017.ГОД.

09:00

Mатематика

 V разред

Усмени испит

УЧИОНИЦАБР.19 МАТЕМАТИКА