И учитељи уче

Published: Tuesday, 26 January 2016

 

И учитељи уче

У четвртак, 21.01.2016.године, на састанку Стручног већа наставника разредне наставе, мр Данијела Младеновић, педагошки саветник,  реализовала је

приказ стручног саветовања на тему ,,Вођење евиденције и издавање јавних исправау основној школи“ .

Састанку су присуствовали учитељи школе, педагог, психолог, помоћница директорке и директорка школе.

Тема је била занимљива и применљива у свакодневном раду просветних радника.