Novinarska sekcija

Published: Tuesday, 04 October 2011

Новинарско-литерарна секција формирана је у циљу стицања основа новинарског умећа, као једног од облика медијског изражавања, као и неговање лепе речи и објављивање разних креативних радова ученика наше школе.

Секција ће пратити и објављивати актуелне теме везане за живот и рад школе као и бројне догађаје изван ње. Радећи нешто корисно, ученици ће се, кроз ову секцију, оспособити  за адекватно усмено и писмено изражавање, смислено ће испуњавати слободно време и добити прилику да се афирмишу међу својим друговима и тако стичу  самопоуздање и осећај да њихове квалитете многи препознају и цене.

Радом новинарске секције координирају Маријана Панов, професор српског језика и учитељице Мима Цолић и Милица Васов, а за литеране радове задужени су професори српског језика Маријана Панов и Душко Николић и учитељице Злата Димитров, Лара Јовановић и Радица Живковић.

Секција се одржава понедељком.

Могу нам се придружити сви ученици који су заинтересовани за писање и објављивање својих радова, као и они заинтересовани за цртање стрипова, илустрација, фотографисање.

Занимљиве прилоге из живота ученика и школе радо ћемо објављивати на нашој страници.

Своје писане прилоге или цртеже можете донети за време рада секције. Обавезно напишите своје име и презиме и разред. Анонимне прилоге нећемо узимати у обзир.

 

ЦИЉЕВИ НОВИНАРСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

-развијање интересовања за новинарство и литерарно стваралаштво

-упознавање књижевних и новинарских врста

-оспособљавање ученика за адекватно усмено и писмено изражавање

-прикупљање и објављивање података непосредним контактима, путем интернета, из новина,          књига...

-развијање интереса за сарадњу и групни рад

-развијање комуникацијских способности, сигурности, самопоуздања у јавном наступу и опхођењу

-развијање социјалних вештина

-богаћење речника

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

-пратити сва догађања у школи и око ње

-вршити истраживања, прикупљати материјале, фотографисати

-пратити литерарне конкурсе и учествовати на њима

-правити интервјуе са награђеним ученицима и наставницима школе

-уређивање школског паноа

-уређивање web странице