Produženi boravak

Published: Friday, 20 April 2018

Поштовани родитељи будућих првака,
       Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета након редовне наставе.Продужени боравак је један од модела којим се на лак и квалитетан начин може решити наведени проблем у сврху правидног развоја и раста сваког детеда у квалитетну особу.У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо детету је омогућено да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје а самим тим да максимално проводи своје слободно време.Школа постаје учеников други дом,са свим особинама пријатног и пријатељског окружења.

Продужени боравак је необавезан облик васпитно-образовног рада.

 У нашој школи наменњен је ученицима I и II разреда основне школе, који се организује у хомогеним групама-од ученика истог разреда.

Рад у боравку организоваће се од 8 до 16 сати.

Време је органзовано у 3 сегмената:

-израда домаћих задатака (самосталан рад ученика уз помоћ учитеља)

-слободно време (рекреатививно-забавног карактера)
-усмерене активности (ликовне,музичке,спортске радионице).

      Ученицима је обезбеђен топли оброк.

   Пружамо леп простор прилагођен дечјим потребама.Атмосфера у боравку је пријатна,по потреби радна а по потреби зававна.

     Опремљени смо  неопходним техничким и дидактичким средствима.

 

Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak
Produženi boravak