Mатематика

Published: Wednesday, 10 April 2013

 

 

На Окружном такмичењу из математике одржаном 25.3.2017. године наши ученици V разреда су постигли следеће резултате:

 

Име и презиме ученика

Разред и одељење

Име и презиме учитељице

Број поена

Награда

Милица Крстић

V5

Горан Антонијевић

90

  II

Елена Величков

V5

Горан Антонијевић

65

  III

Маша Цветковић

V5

Горан Антонијевић

65

  III

Милица Нешић

V5

Горан Антонијевић

60

Похвала

БожидарАлексов

V5

Горан Антонијевић

58

Похвала

Милица Голубовић

V5

Горан Антонијевић

57

Похвала

Лазар Костић

V2

Ненад Крстић

55

Похвала

 

Ученици наше школе имају укупно 7 награда и похвала. ОШ,,Вук Караџић“4, ОШ,,Свети Сава“4 ,ОШ,,Душан Радовић“ 2,ОШ,,Љупче Шпанац“ Бела Паланка 0, ОШ,,Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница 1,ОШ,,Христо Ботев“ Димитровград 1.

 

На Окружном такмичењу из математике одржаном 25.3.2017. године наши ученици VI разреда су постигли следеће резултате:

 

Име и презиме ученика

Разред и одељење

Име и презиме учитељице

Број поена

Награда

Даница Панов

VI5

Мирољуб Лилић

64

    I

Милан Стојановић

VI5

Мирољуб Лилић

44

    III

Сава Игњатовић

VI4

Мирољуб Лилић

40

    III

Ученици наше школе имају укупно 3 наградe. ОШ,,Вук Караџић“5, ОШ,,Свети Сава“ 2 ОШ,,Душан Радовић“ 0,ОШ,,Љупче Шпанац“ Бела Паланка 0, ОШ,,Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница4,ОШ,,Христо Ботев“ Димитровград0.

На Окружном такмичењу из математике одржаном 25.3.2017. године наши ученици VII разреда су постигли следеће резултате:

 

Име и презиме ученика

Разред и одељење

Име и презиме учитељице

Број поена

Награда

Милан Станковић

VII2

Горан Антонијевић

100

    I

Андреј Величков

VII2

Горан Антонијевић

84

   II

Лазар Манчић

VII4

Саша Миланов

70

   III

Уна Антић

VII2

Горан Антонијевић

68

   III

Матија А. Илић

VII2

Горан Антонијевић

60

Похвала

Aна Маринковић

VII2

Горан Антонијевић

52

Похвала

 

Ученици наше школе имају укупно 6 награда и похвала. ОШ,,Вук Караџић“0, ОШ,,Свети Сава“0 ,ОШ,,Душан Радовић“ 1,ОШ,,Љупче Шпанац“ Бела Паланка 0, ОШ,,Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница 0,ОШ,,Христо Ботев“ Димитровград 0.

 

 

 

На Окружном такмичењу из математике одржаном 25.3.2017. године наши ученици VIII разреда су постигли следеће резултате:

 

Име и презиме ученика

Разред и одељење

Име и презиме учитељице

Број поена

Награда

Момчило Тошић

VIII3

Милош Ђорђевић

100

    I

Филип Чубић

VIII2

Милош Ђорђевић

40

    III

Мина Ристић

VIII5

Милош Ђорђевић

40

    III

 

Ученици наше школе имају укупно 3 наградe. ОШ,,Вук Караџић“1 награду и 3 похвале, ОШ,,Свети Сава“1, ОШ,,Душан Радовић“ 0,ОШ,,Љупче Шпанац“ Бела Паланка 0, ОШ,,Деспот Стефан Лазаревић“ Бабушница 0,ОШ,,Христо Ботев“ Димитровград0.

 

На Општинском такмичењу из математике одржаном 25.фебруара2017.године наши ученици су постигли следеће резултате:

 V разред

Име и презиме

Одељење

Име и презиме наставника

Поени

Место

Милица Крстић

V5

Горан Антонијевић

100

I

Милица Нешић

V5

Горан Антонијевић

85

II

Елена Величков

V5

Горан Антонијевић

83

II

Маша Цветковић

V5

Горан Антонијевић

72

III

Лазар Костић

V2

Ненад Крстић

72

III

Александар Ћирић

V1

Ненад Крстић

52

Похвала

Николина Илић

V5

Горан Антонијевић

50

Похвала

Божидар Алексов

V5

Горан Антонијевић

50

Похвала

Милица Голубовић

V5

Горан Антонијевић

42

Похвала

 

Укупан број ученика  са освојеним првим, другим, трећим местом и похваљених изгледа овако: ОШ,,8.септембар“ –9 ученика,  ОШ,,Вук Караџић“-8 ученика, ОШ,,Свети Сава“-5 ученика,ОШ,,Душан Радовић“-2 ученика

 VIразред

Име и презиме ученика

Одељење

Име и презиме наставника

Број поена

Место

Даница Панов

VI5

Мирољуб Лилић

76

II

Александар Младеновић

VI4

Мирољуб Лилић

76

II

Сара Панић

VI4

Мирољуб Лилић

72

II

Сава Игњатовић

VI5

Мирољуб Лилић

72

II

Милан Стојановић

VI1

Мирољуб Лилић

45

Похвала

Стефан Маркуш

VI5

Мирољуб Лилић

45

Похвала

 

 

Укупан број ученика  са освојеним првим, другим, трећим местом и похваљених   изгледа овако: ОШ,,8.септембар“ –6 ученика,  ОШ,,Вук Караџић“-6 ученика, ОШ,,Свети Сава“-3 ученика, ОШ,,Душан Радовић“-0 ученика

 VII разред

Име и презиме

Одељење

Име и презиме наставника

Поени

Место

Милан Станковић

VII2

Горан Антонијевић

80

I

Уна Антић

VII2

Горан Антонијевић

75

I

Андреј Величков

VII2

Горан Антонијевић

75

I

Петар Ранчић

VII2

Горан Антонијевић

70

II

Матија А.Илић

VII2

Горан Антонијевић

62

II

Марко Ивановић

VII2

Горан Антонијевић

57

III

Лазар Манчић

VII4

Саша Миланов

50

III

Ана Маринковић

VII2

Горан Антонијевић

42

Похвала

Петар Лилић

VII3

Горан Антонијевић

42

Похвала

Тара Вучић

VII3

Горан Антонијевић

40

Похвала

 

Укупан број ученика  са освојеним првим, другим, трећим местом и похваљених изгледа овако: ОШ,,8.септембар“ 10 ученика, ОШ,,Вук Караџић“ 1 ученик, ОШ,,Свети Сава“ 0 ученика, ОШ,,Душан Радовић“ 1 ученик

 VIII разред

Име и презиме ученика

Одељење

Име и презиме наставника

Број поена

Место

Момчило Тошић

VIII3

Милош Ђорђевић

100

I

Филип Чубић

VIII2

Милош Ђорђевић

75

II

Мина Ристић

VIII5

Милош Ђорђевић

57

III

Каћа Ђорђевић

VIII4

Милош Ђорђевић

35

Похвала

Укупан број ученика  са освојеним првим, другим, трећим местом и похваљених   изгледа овако: ОШ,,8.септембар“ –4ученика,  ОШ,,Вук Караџић“-6 ученика, ОШ,,Свети Сава“-1ученик, ОШ,,Душан Радовић“- 0 ученика