Обавештење за родитеље

Published: Wednesday, 21 July 2010

 

 

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ -  РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

 

Подела ђачких књижица родитељима или старатељима ученика извршиће се у школском дворишту на означеним местима бројевима од 1 до 5.

Дељење књижица траје веома кратко тј. родитељима

ће се само уручити књижице уз поштовање епидемиолошких мера.

 

ЧЕТВРТАК: 24. 12. 2020.год.

 

I р. - 9 h                            Vр.  - 11 h 

 

IIр. -  9 30 h                       VIр. -  1130  h

 

IIIр.  - 10  h                      VIIр. - 12 h

 

 IVр. -  10 30 h                  VIIIр. - 1230  h  

 

 

ПЕТАК: 25.12.2020.год.

 

Онлајн родитељски састанак :

 

I ,III ,V и VIIр.  у 17 h

 

II ,IV ,VI и VIIIр.  У 18 hОбавештење 

Током трајања ванредног стања, захтеви  интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом упућују се електронским путем на e-mail адресу:

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Приликом подношења захтева потребно је доставити следеће податке:

Име и презиме детета, датум рођења, адресу становања

Име и презиме родитеља или другог законског заступника, контакт телефон, mail адресу

Образложење/разлог захтева за поступак процене

Име изабраног лекара

Предшколска установа/школа коју дете похађа

Сагласност родитеља на поступак процене 

Начин даље комуникације са странкама и достављање пратеће документације вршиће се електронским путем. 

Контакт особа је Надица Адамовић, координатор ИРК тел. 060/8979-264

За сва питања можете се обратити радним данима у периоду од 9 – 13 часова


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ


Право на бесплатне уџбенике по Одлуци Града Пирота остварују треће дете у породици и деца корисника новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад основношколског узраста.

        Захтеви за остваривање права на бесплатне уџбенике за школску 2020/2021 годину подносе се у Услужном центру Града Пирота на шалтерима 12 и 13 у периоду од 15. јануара до 15. априла 2020. год.


 


 


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА 2019/2020

Читанка  Чаролија стварања Логос
Граматика Језичко благо Логос
Радна свеска-у потрази за језичким и књижевним благом Логос
Ликовна Култура 6-уџбеник Логос
Музичка култура 6-уџбеник Креативни центар
Историја 6- уџбеник Фреска
Географија 6-Уџбеник Клет
Физика 6-уџбеник Клет
Физика 6-збирка задатака Клет
Математика 6-уџбеник Математископ
Математика 6-збирка задатака Математископ
Биологија 6-уџбеник Вулкан
ТИТ 6-уџбеник Логос
ТИТ 6- материјал Логос
Информатика и рачунарство 6 Клет
English plus 2-2nd edition-уџбеник Логос
English plus 2-2nd edition-radna sveska Логос
Nouveau pixel 2- francuski jezik -уџбеник Data Status
Nouveau pixel 2- francuski jezik -радна свеска Data Status

 


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 2019/2020

Читанка Вулкан 
Граматика  Вулкан 
Радна свеска за српски језик Вулкан 
Латиница Вулкан 
Математика 2-уџбеник из 4 дела Логос
Математика 2-наставни листови Логос
Свет око нас 2-уџбеник Вулкан 
Свет око нас 2-радна свеска Вулкан 
Музичка култура 2-уџбеник Вулкан 
Ликовна култура 2-коферче са материјалима Вулкан 
Smart Junior 2- радни уџбеник Дата Стат.

UPUTSTVO YA PRISTUP PORTALU moj.esdnevnik.rs


 

RASPORED OTVORENIH VRATA: