Учитељи

Published: Sunday, 18 July 2010

први разред:
Слободанка Ћирић
Данијела Јовановић
Лидија Јанковић
Данијела Ристић
Мима Цолић


други разред:
Снежана Савић
Наташа Вељковић
Данијела Живковић
Миљана Минчић


трећи разред:
Лара Јовановић
Драгиша Алексић
Милица Васов
Даниела Николић

четврти разред:
Злата Најдановић
Слађана Станчић
Злата Димитров
Душица Раденковић
Драгана Мадић


Пољска Ржана:
Наталија Цветковић
Драгана Минчић

Христина Петровски
Васил Тошев
Данијела Младеновић, Суково
Јевремовић Данијела, Држина
Синиша Живковић, Петровац
Нелица Савић, Војнеговац