Техничко особље

Published: Sunday, 18 July 2010

Тодосијевић Данијела, шеф рачуноводства
Петровић Маријана , благајник

Радовановић Слађана, административни радник

 

Тодоров Драган, мајстор одржавања

Душан Каменовић, мајстор одржавања
Ћирић Братислав, радник на одржавању чистоће
Николов  Весна, радник на одржавању чистоће
Стевановић Силвана, радник на одржавању чистоће
Вељковић Александра, радник на одржавању чистоће
Живковић Бобан, радник на одржавању чистоће
Игњатовић Игор, радник на одржавању чистоће
Видановић Дејан, радник на одржавању чистоће
Живковић Тања, радник на одржавању чистоће

Крстић Дејан , радник на одржавању чистоће

Јовановић Сања, радник на одржавању чистоће

Ракић Соња, , радник на одржавању чистоће

Ћирић Душица, радник на одржавању чистоће

Видановић Дејан , радник на одржавању чистоће

Тошић Бојан, радник на одржавању чистоће

Јовановић Сања , радник на одржавању чистоће